Natuur

VOSSEN doen we in de polders, en dan meer bepaald in de grensstreek: daar waar het land van Waas overgaat in het Hulsterambacht. Deze weidse landschappen ontstonden tijdens de middeleeuwen, toen ze werden ingepolderd door de grootste Vlaamse abdijen. Dit is het terrein van Reynaert de vos.

De natuurgebieden leveren prachtige fietslandschappen op. De tocht leidt langs kreken, rietlanden, oude zeearmen en ga zo maar door. Wilde paarden, broed- en zangvogels of zelfs beschermde amfibieën: met een beetje geluk ziet u ze allemaal. Nu die stoute vos nog vinden...