Erfgoed

In zijn middeleeuwse tekst situeert auteur Willem het vossenepos zeer nadrukkelijk in het Waasland. Hij omschrijft het als het ‘soete land’. Meer nog: de plekken die Willem vermeldt, zijn zo specifiek dat ze lijken te wijzen op een ingewijde. Had Willem een bijzondere band met de regio? Werd hij er geboren, groeide hij er op, of woonde hij er lang? De meest plausibele theorie vereenzelvigt Willem met ene Willem Corthals, alias Willem van Boudelo: een lekenbroeder uit de gelijknamige abdij in het Waasland.

Die abdij werd in de Tachtigjarige Oorlog verwoest door de calvinisten. Ook de rest van het Waasland kreeg het in de late 16de eeuw zwaar te verduren. Tijdens de oorlogsbewegingen werden de polders doorgestoken en pas decennia – en soms eeuwen – later weer droog gelegd. Ook Rubens investeerde in het herwinnen van de grond: zijn buitenhuis staat nog steeds in Doel. Daarnaast is de familie Arenberg een beroemde naam in dit verband. Maar liefst twee eeuwen deden de hertogen van Arenberg erover om de onderwater staande gronden links en rechts van de grens weer in te polderen. De Hedwigepolder is ongetwijfeld de bekendste van deze Arenbergpolders: al jaren haalt de Hedwige het nieuws, omdat hij terug onder water moet gezet in het kader van natuurcompensaties voor de havenuitbreiding.