Bezoekvoorwaarden

Het bezoek zal gebeuren op eigen risico. De eigenaars, exploitanten en /of hun aangestelde zullen niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiele schade, en of diefstal van persoonlijke bezittingen.

 

Huurders van de fietsen verklaren:

De fiets in goede staat ontvangen te hebben, deze enkel te gebruiken om de fietstocht ‘……’ in het kader van het event ‘…..’ af te leggen en er omzichtig met om te gaan;

In staat te zijn om te fietsen (gezondheid en kunde);

Zorg te dragen voor de hem/haar toevertrouwde fiets en alle bijhorend materiaal (pomp, fluo hesje, fietshelm, etc.) volgens het goede huisvader principe;

Ten allen tijde het fluohesje en fietshelm te dragen tijdens het fietsen;

De fietstocht op eigen risico af te leggen en afstand te doen van enig verhaal en/of claim tegenover de organisatie;

Ten allen tijde de verkeerscode en het sitereglement te respecteren;

Ten allen tijde de instructies van de organisatie te volgen;

Dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor enig gebeurlijk ongeval;

De fiets in goede staat dezelfde dag nog terug in te leveren bij de organisatie op de daarvoor voorziene plaats, indien niet zal de volledige kost voor de fiets aan ondergetekende in rekening gebracht worden; EN

Alle opzettelijk aangebrachte schade of schade veroorzaakt door grove nalatigheid te vergoeden.